Phone number of each person is +420 266 05 + extension, secretariat: +420 266 052 011, reception: +420 266 053 286
Contact for media - Ing. Miroslava Macháčková, phone: +420 739 058 416, e-mail: miroslava.machackova@jh-inst.cas.cz
Full name Room Extension E-mail
Abdul Selim Mr., Dr. 334, 304 3795, 3288 abdul.selimatjh-inst.cas.cz
Abhinav Mr., MSc. 215 3094 abhinavatjh-inst.cas.cz
Amaro Mariana Manuela, Ph.D. 222, 214 3505, 3484 mariana.amaroatjh-inst.cas.cz
Bajpai Abhilash, Ph.D. abhilash.bajpaiatjh-inst.cas.cz
Balcar Hynek, RNDr., CSc. 402, 403 3706, 3715 hynek.balcaratjh-inst.cas.cz
Bald Ilko, prof., Dr. rer. nat. ilko.baldatjh-inst.cas.cz
Balnerová Jana, Bc., DiS. 115 2150 jana.balnerovaatjh-inst.cas.cz
Bartoňová Kateřina, Mgr. 107 c 2008 katerina.bartonovaatjh-inst.cas.cz
Basová Miriam, Bc. 203 miriam.basovaatjh-inst.cas.cz
Bastl Zdeněk, RNDr., CSc. 234, 207, 204 3526, 3466, 3456 zdenek.bastlatjh-inst.cas.cz
Belháčová Lenka, Ing., Ph.D. 617 3737 lenka.belhacovaatjh-inst.cas.cz
Bělohlávek Pavel, Mgr. 132 3285 pavel.belohlavekatjh-inst.cas.cz
Bernauer Milan, Ing., Ph.D. 317 3767 milan.bernaueratjh-inst.cas.cz
Bičák Vojtěch 515 3287 vojtech.bicakatjh-inst.cas.cz
Bláha Michal, RNDr., Ph.D. 504 3856 michal.blahaatjh-inst.cas.cz
Blanco Campoy Daniela Guadalupe, MSc. daniela.blancoatjh-inst.cas.cz
Brabec Jiří, RNDr., Ph.D. 110 3276 jiri.brabecatjh-inst.cas.cz
Brabec Libor, RNDr., CSc. 331 3775 libor.brabecatjh-inst.cas.cz
Brožek Klusáčková Monika, RNDr., Ph.D. 421, 405 3639, 3725 monika.klusackovaatjh-inst.cas.cz
Bukhari Syed Adeel Mahmood, MSc. 422 3779 adeel.bukhariatjh-inst.cas.cz
Čančinová Vanessa Mária, Bc. 118 3637 vanessa.cancinovaatjh-inst.cas.cz
Čársky Petr, prof. RNDr., DrSc. 105 3665 petr.carskyatjh-inst.cas.cz
Cebecauer Marek, Mgr., Ph.D. 213 3733 marek.cebecaueratjh-inst.cas.cz
Čech Petr, Bc. 516 3885 petr.cechatjh-inst.cas.cz
Čermák Miroslav údržba jídelny 3218
Černý Ivan 416, 417 (sklářská dílna) 3695
Černý David, MgA. 635 3682 david.cernyatjh-inst.cas.cz
Chalupecká Jana, Bc. 113 3467 jana.chalupeckaatjh-inst.cas.cz
Chalupský Jakub, Mgr., Ph.D. 104 3637 jakub.chalupskyatjh-inst.cas.cz
Choińska-Młynarczyk Marta Katarzyna, Mgr. 510 3886 marta.choinskaatjh-inst.cas.cz
Chumchal Věnceslav, Bc. venceslav.chumchalatjh-inst.cas.cz
Chytrosz-Wróbel Paulina, MSc., Ph.D. 118 3637 paulina.chytroszatjh-inst.cas.cz
Civiš Svatopluk, prof. RNDr., CSc., DSc. 20, 02 3275, 3205, 3014 svatopluk.civisatjh-inst.cas.cz
Coufalová Vladimíra, Mgr. kancelář U Slovanky 5 3183 vladimira.coufalovaatjh-inst.cas.cz
Csiba Martin, Mgr. 501 3875 martin.csibaatjh-inst.cas.cz
Čubová Urbanová Martina, Ing., Ph.D. 321 3566 martina.cubovaatjh-inst.cas.cz
Čurík Roman, Mgr., Ph.D. 105 3665 roman.curikatjh-inst.cas.cz
Cwiklik Lukasz, prof. Dr. hab., Ph.D. 223 3496 lukasz.cwiklikatjh-inst.cas.cz
Das Sukanta, MSc. 12 3540 sukanta.dasatjh-inst.cas.cz
Dědeček Jiří, Mgr., CSc., DSc. 321 3566 jiri.dedecekatjh-inst.cas.cz
Demel Ondřej, Mgr., Ph.D. 103 3266 ondrej.demelatjh-inst.cas.cz
Dostál Michal, Ing., Ph.D. 019 3046 michal.dostalatjh-inst.cas.cz
Dostálková Lucie, Mgr. 508 3188 lucie.dostalkovaatjh-inst.cas.cz
Dryahina Kseniya, Mgr., Ph.D. 231 3514, 3239, 2112 kseniya.dryahinaatjh-inst.cas.cz
Dunlop David, Mgr. 425 3735 david.dunlopatjh-inst.cas.cz
Ďurana Jozef, Mgr. 011 (suterén) 12 (přízemí) 3540, 3206 jozef.duranaatjh-inst.cas.cz
Dušek Miroslav 12 elektronická dílna 3536
Dymáková Marie vrátnice 3286 marie.dymakovaatjh-inst.cas.cz
Eguia Marquez Graciela, Ing., Ph.D. 633 3418 graciela.eguiaatjh-inst.cas.cz
Evci Hüseyin 410 3745 huseyin.evciatjh-inst.cas.cz
Faalrastegar Seyyedehsomayeh, Ph.D. 523 3055 somayeh.rastegaratjh-inst.cas.cz
Fárník Michal, doc. Mgr., Ph.D., DSc. 01 (suterén) 3206 michal.farnikatjh-inst.cas.cz
Fárníková Karolína, Bc. 104 2077 karolina.farnikovaatjh-inst.cas.cz
Fedor Juraj, Mgr., Ph.D. 23 3636 juraj.fedoratjh-inst.cas.cz
Ferus Martin, RNDr., Ph.D. 02, 415 3204 martin.ferusatjh-inst.cas.cz
Ferusová Živorová Růžena, Ing. 115 2150 ruzena.ferusovaatjh-inst.cas.cz
Fiedler Jan, Ing., CSc. 509 3995 jan.fiedleratjh-inst.cas.cz
Francová Hana 107 a 3776, 2011 hana.francovaatjh-inst.cas.cz
Frank Otakar, Mgr., Ph.D. 434 3446 otakar.frankatjh-inst.cas.cz
Fraňková Zuzana vrátnice 3286
Gasior Jindřich, Ing. 529 3197, 2101 jindrich.gasioratjh-inst.cas.cz
Gastaldo Michele, Ph.D. 313 3545 michele.gastaldoatjh-inst.cas.cz
Gira Natália, Ing. 407 3735 natalia.giraatjh-inst.cas.cz
Golub Pavlo, MSc., Dr. rer. nat. 112 3551 pavlo.golubatjh-inst.cas.cz
Gonzalez Navarro Jose Alfredo, MSc. 213 3733 alfredo.gonzalezatjh-inst.cas.cz
Gyepes Robert, doc. RNDr., Ph.D. 407 3735 robert.gyepesatjh-inst.cas.cz
Hansen Mark Niklas, MSc. 611 3180 niklas.hansenatjh-inst.cas.cz
Hanušová Michaela, Mgr. 516 3885 michaela.hanusovaatjh-inst.cas.cz
Hekrdla Miroslav, Ing., Ph.D. 622 2379 miroslav.hekrdlaatjh-inst.cas.cz
Heyda Jan, RNDr., Ph.D. 534 3268 jan.heydaatjh-inst.cas.cz
Hof Martin, prof., Dr. rer. nat., DSc. 221, 107 c 3264, 2011 martin.hofatjh-inst.cas.cz
Holub Karel, RNDr., CSc. 432 3906 karel.holubatjh-inst.cas.cz
Holub Jaroslav vrátnice 3286 jaroslav.holubatjh-inst.cas.cz
Horáček Michal, Mgr., Ph.D. 426, 407 3965, 3735 michal.horacekatjh-inst.cas.cz
Hosseini Farzaneh, MSc. 103 3266 farzaneh.hosseiniatjh-inst.cas.cz
Hradec Tomáš 13 (hlavní sklad) 3777 tomas.hradecatjh-inst.cas.cz
Hrdlička Vojtěch, Mgr., Ph.D. 510 3886 vojtech.hrdlickaatjh-inst.cas.cz
Hromadová Magdaléna, doc. Mgr., Ph.D. 507, 06 3197, 3068 magdalena.hromadovaatjh-inst.cas.cz
Hrušák Jan, RNDr., CSc. kancelář U Slovanky 5 3181 jan.hrusakatjh-inst.cas.cz
Imrich Tomáš, Ing. 618 3926 tomas.imrichatjh-inst.cas.cz
Ivanek Ondřej, Ing., CSc. 02 3205, 3014 ondrej.ivanekatjh-inst.cas.cz
Ivanko Iryna, Ph.D. 516 3885 iryna.ivankoatjh-inst.cas.cz
Jakl Michal, doc. Ing., Ph.D. 504 3856 michal.jaklatjh-inst.cas.cz
Jakubová Katarína, Bc. 111 3503 katarina.jakubovaatjh-inst.cas.cz
Janda Pavel, Ing., CSc. 502, 05 3966, 2012 pavel.jandaatjh-inst.cas.cz
Jašík Juraj, RNDr., Ph.D. 231 3514, 3239 juraj.jasikatjh-inst.cas.cz
Jindra Martin, Ing. 619 3955 martin.jindraatjh-inst.cas.cz
Jirglová Hana, Ing., Ph.D. 317 3767 hana.jirglovaatjh-inst.cas.cz
Jirka Ivan, RNDr., CSc. 225 3465 ivan.jirkaatjh-inst.cas.cz
Jiroušková Eliška 508 3188 eliska.jirouskovaatjh-inst.cas.cz
Johanovská Zuzana, Mgr. 215 zuzana.johanovskaatjh-inst.cas.cz
Josypčuk Bohdan, Ph.D. 511 3895 bohdan.josypcukatjh-inst.cas.cz
Jungwirth Jakub, Mgr., Ph.D. 626 2378 jakub.jungwirthatjh-inst.cas.cz
Jungwirth Pokorná Šárka, Mgr., Ph.D. 222 3505 sarka.pokornaatjh-inst.cas.cz
Kačina Jaroslav jaroslav.kacinaatjh-inst.cas.cz
Kalbáč Martin, doc. RNDr. Ing., Ph.D., DSc. 202, 203, 08 3804, 3445, 2101 martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Kapková Dana 416, 417 (sklářská dílna) 3695
Kapusta Peter, Dr. 212 3142 peter.kapustaatjh-inst.cas.cz
Karim Bazlul, Ph.D. 521 2113 bazlul.karimatjh-inst.cas.cz
Kaucký Dalibor, Ing., Ph.D. 302 3101 dalibor.kauckyatjh-inst.cas.cz
Kavan Ladislav, prof. RNDr., CSc., DSc. 535 3975 ladislav.kavanatjh-inst.cas.cz
Kesarwani Rahul, Ph.D. rahul.kesarwaniatjh-inst.cas.cz
Khodam Hazrati Mehrnoosh, Ph.D. 103 3266 mehrnoosh.hazratiatjh-inst.cas.cz
Khurshid Farheen, Ph.D. 208 3475 farheen.khurshidatjh-inst.cas.cz
Klečáková Jana, Bc. 115 2150 jana.klecakovaatjh-inst.cas.cz
Klemperer Jiří, Ing. 15 (IT) 3476, 605377210 jiri.klempereratjh-inst.cas.cz
Klíma Jiří, CSc. 513 3198 jiri.klimaatjh-inst.cas.cz
Knapová Michaela Library 3196 michaela.knapovaatjh-inst.cas.cz
Knížek Antonín, Mgr., Ph.D. 020, 02 (suterén), 02A 3275, 3205, 3014 antonin.knizekatjh-inst.cas.cz
Kocábková Barbora, Ing. 508, 634 3525, 3188 barbora.kocabkovaatjh-inst.cas.cz
Kocábová Jana, Ing., Ph.D. 501 3525 jana.kocabovaatjh-inst.cas.cz
Kočí Jan, Ing. jan.kociatjh-inst.cas.cz
Kočišek Jaroslav, Mgr., Ph.D. 8 (přízemí), 011 (suterén), 111 3155, 3206, 3503 jaroslav.kocisekatjh-inst.cas.cz
Koeppe Benjamin Peter, Dr. 315 3546 benjamin.koeppeatjh-inst.cas.cz
Köhler Jakub 203 3445 jakub.kohleratjh-inst.cas.cz
Koláčná Lucie, RNDr., Ph.D. 514 3207 lucie.kolacnaatjh-inst.cas.cz
Kolivoška Viliam, RNDr., Ph.D., MBA 525, 526, 501 3875, 3080 viliam.kolivoskaatjh-inst.cas.cz
Kornas Agnieszka Monika, MSc., Ph.D. 317 3767 agnieszka.kornasatjh-inst.cas.cz
Kostková Nikola, Mgr. 301 3555 nikola.kostkovaatjh-inst.cas.cz
Koukal Jakub, Ing. 415 3204 jakub.koukalatjh-inst.cas.cz
Kovář Jan, Ing. 118 jan.kovaratjh-inst.cas.cz
Kral Teresa, Dr., Ph.D., DSc. 222, 218 3505, 3187 teresa.kralatjh-inst.cas.cz
Králová Isabel, Mgr. 410 3742 isabel.kralovaatjh-inst.cas.cz
Krása Petr mechanická dílna 3026 petr.krasaatjh-inst.cas.cz
Křivková Anna, Ing. 415 3685 anna.krivkovaatjh-inst.cas.cz
Krtil Petr, prof. Ing., CSc. 423 3826 petr.krtilatjh-inst.cas.cz
Krupičková Pluhařová Eva, Mgr. Ing., Ph.D. 104 2077 eva.pluharovaatjh-inst.cas.cz
Krupová Andrea, Ing. 109 3177 andrea.krupovaatjh-inst.cas.cz
Krýsová Hana, Ing., Ph.D. 618, 608 glow box 3926, 3038 hana.krysovaatjh-inst.cas.cz
Kubát Pavel, RNDr., CSc. 04B, 021 3076, 3047 pavel.kubatatjh-inst.cas.cz
Kubelík Petr, Mgr., Ph.D. 02, 415 3205, 3014, 3685 petr.kubelikatjh-inst.cas.cz
Kuneš František kancelář vedoucího TÚ 2016 frantisek.kunesatjh-inst.cas.cz
Kvíčalová Zuzana, Mgr. 213 3733 zuzana.kvicalovaatjh-inst.cas.cz
Labzova Oleksandra, MSc. 510 3886 oleksandra.labzovaatjh-inst.cas.cz
Laitl Vojtěch, Bc. 415, 02 3685, 3205 vojtech.laitlatjh-inst.cas.cz
Lamač Martin, RNDr., Ph.D. 407 3735 martin.lamacatjh-inst.cas.cz
Langmaier Jan, RNDr., CSc. 511 3895 jan.langmaieratjh-inst.cas.cz
Lemishka Mariia, MSc. 317 3767 mariia.lemishkaatjh-inst.cas.cz
Lenža Libor, Ing. 02, 415 3205, 3014, 3685 libor.lenzaatjh-inst.cas.cz
Linhart Miroslav mechanická dílna 3295 miroslav.linhartatjh-inst.cas.cz
Liška Alan, RNDr., Ph.D. 515 3287 alan.liskaatjh-inst.cas.cz
Loi Federico, MSc., Ph.D. 324 3625, 3615 federico.loiatjh-inst.cas.cz
Lopez Mora Nestor Fabian, Ph.D. 413 3675 nestor.moraatjh-inst.cas.cz
Ludvík Jiří, prof. RNDr., CSc. 533 3217 jiri.ludvikatjh-inst.cas.cz
Lušpai Karol, Ing., Ph.D. 513 3198 karol.luspaiatjh-inst.cas.cz
Lyshchuk Hlib, Ing. 111 hlib.lyshchukatjh-inst.cas.cz
Lyžbická Kristýna, Mgr. kancelář U Slovanky 5 3183 kristyna.lyzbickaatjh-inst.cas.cz
Mach Karel, RNDr., CSc. 407, 408 3735, 3736 karel.machatjh-inst.cas.cz
Macháčková Miroslava, Ing. Library miroslava.machackovaatjh-inst.cas.cz
Macharová Sabína, RNDr., Ph.D. 212 3142 sabina.macharovaatjh-inst.cas.cz
Mahmoudi Payman, Ph.D. 103 3266 payman.mahmoudiatjh-inst.cas.cz
Majovská Darina, Mgr. 215 3094 darina.majovskaatjh-inst.cas.cz
Makovička Tomáš 114 2014 tomas.makovickaatjh-inst.cas.cz
Malečková Michaela, Mgr., Ph.D. michaela.maleckovaatjh-inst.cas.cz
Malynovskyy Volodymyr, Dr. 11 3503 volodymyr.malynovskyyatjh-inst.cas.cz
Mansfeldová Věra, RNDr., Ph.D. 517, 502, 05 3845, 3966, 2012 vera.mansfeldovaatjh-inst.cas.cz
Mareček Vladimír, prof. Ing., DrSc. 412 2073 vladimir.marecekatjh-inst.cas.cz
Maříková Tereza, Ing. 617, 612 3737, 3080 tereza.marikovaatjh-inst.cas.cz
Marmolejo Valencia Andres Felipe, Ph.D. 103 3266 andres.marmolejoatjh-inst.cas.cz
Martiniaková Ivana, Ing. 601, 602, 605 2987 ivana.martiniakovaatjh-inst.cas.cz
Martinka Jakub, Mgr. 103 2077 jakub.martinkaatjh-inst.cas.cz
Matoušek Mikuláš, Mgr. 118 3637 mikulas.matousekatjh-inst.cas.cz
Melčák Martin, Ing. 534 3268 martin.melcakatjh-inst.cas.cz
Melníková Zuzana, Mgr., Ph.D. 203, 08 (suterén) 3445, 2101 zuzana.kominkovaatjh-inst.cas.cz
Mergl Martin 522 3949 martin.merglatjh-inst.cas.cz
Merhaut Miroslav vrátnice 3286
Miclot Tom Martin Manfred, Ph.D. 103 3266 tom.miclotatjh-inst.cas.cz
Mikysková Eliška, Mgr., Ph.D. 625 3039 eliska.mikyskovaatjh-inst.cas.cz
Minhová - Macounová Kateřina, Dr. Ing. 424, 405 3746, 3725 katerina.minhovaatjh-inst.cas.cz
Mirza Wasif Baig 118 3637 wasifbaig.mirzaatjh-inst.cas.cz
Mlekodaj Kinga Patrycja, Ph.D. 322 3535 kingapatrycja.mlekodajatjh-inst.cas.cz
Mohan Resma, MSc. 633 3540 resma.mohanatjh-inst.cas.cz
Monino Enzo Thomas, Ph.D. 112 3551 enzo.moninoatjh-inst.cas.cz
Morávková Jaroslava, Ing., Ph.D. 301, 607 3555, 2076 jaroslava.moravkovaatjh-inst.cas.cz
Mráziková Klaudia, Mgr., Ph.D. 635 3685 klaudia.mrazikovaatjh-inst.cas.cz
Mukherjee Atripan, Ph.D. 410 3745 atripan.mukherjeeatjh-inst.cas.cz
Musilová Zuzana, Ing., Ph.D. 123 3436 zuzana.musilovaatjh-inst.cas.cz
Muthu Jeyavelan, Dr. jeyavelan.muthuatjh-inst.cas.cz
Myšák Daniel 118 3637 daniel.mysakatjh-inst.cas.cz
Nádvorníková Renata 131 (pokladna) 3306 renata.nadvornikovaatjh-inst.cas.cz
Nag Pamir, Ph.D. 11, 111 3503 pamir.nagatjh-inst.cas.cz
Navrátil Tomáš, prof. Ing., Ph.D. 510 3886 tomas.navratilatjh-inst.cas.cz
Nejdl Lukáš, Ing., Ph.D. 024 3014 lukas.nejdlatjh-inst.cas.cz
Němečková Kateřina, Mgr., Ph.D. katerina.nemeckovaatjh-inst.cas.cz
Nevrlý Václav, doc. Ing., Ph.D. 19 3046 vaclav.nevrlyatjh-inst.cas.cz
Newton Mark Adrian, Dr. 325 3646 mark.newtonatjh-inst.cas.cz
Nguyen Truong An 118 3637 truongan.nguyenatjh-inst.cas.cz
Nieminen Eemi Juha Edvard, MSc., Ph.D. 636 eemi.nieminenatjh-inst.cas.cz
Nováková Lachmanová Štěpánka, Mgr. 508, 06 3188, 3068 stepanka.lachmanovaatjh-inst.cas.cz
Novotná Lucie, Bc. 116 3315, 3296 lucie.novotnaatjh-inst.cas.cz
Nožárová Kateřina, Mgr. 107b 2011, 2008 katerina.nozarovaatjh-inst.cas.cz
Olšanský Václav, Ing., Ph.D. 111 3503 vaclav.olsanskyatjh-inst.cas.cz
Olszówka Joanna Elżbieta, Ph.D. 322 3535 joanna.olszowkaatjh-inst.cas.cz
Olzynska Agnieszka, Mgr., Ph.D. 224, 201 3495, 3502 agnieszka.olzynskaatjh-inst.cas.cz
Omezzine Gnioua Maroua, MSc. 216 3239 maroua.omezzineatjh-inst.cas.cz
Paidarová Ivana, RNDr., CSc. 104 2077 ivana.paidarovaatjh-inst.cas.cz
Paldusová Kateřina, Mgr. 213 3733 katerina.paldusovaatjh-inst.cas.cz
Paradowska Karolina Maria, Ph.D. 422 3779 karolina.paradowskaatjh-inst.cas.cz
Pastorková Eva, Ing., Ph.D. kancelář U Slovanky 5 3182 eva.pastorkovaatjh-inst.cas.cz
Pastvová Jana, Ing., Ph.D. 301 3555 jana.janoscovaatjh-inst.cas.cz
Pathak Mayank, Ph.D. 12 3540 mayank.pathakatjh-inst.cas.cz
Patrovská Dominika, BcA. 109 3177 dominika.patrovskaatjh-inst.cas.cz
Paul Anirban, MSc. 111 3503 anirban.paulatjh-inst.cas.cz
Pavlatová Olga, PharmDr. 626 2378 olga.pavlatovaatjh-inst.cas.cz
Pederzoli Marek, Mgr., Ph.D., MSc. 110 3276 marek.pederzoliatjh-inst.cas.cz
Petera Lukáš, Mgr. 3685 lukas.peteraatjh-inst.cas.cz
Petráková Vladimíra, doc. Ing., Ph.D. 626 2378 vladimira.petrakovaatjh-inst.cas.cz
Pilař Radim, Ing., Ph.D. 301 3555 radim.pilaratjh-inst.cas.cz
Pinkas Jiří, Mgr., Ph.D. 407 3735 jiri.pinkasatjh-inst.cas.cz
Pirker Luka, Dr. 619 3955 luka.pirkeratjh-inst.cas.cz
Pitňa Lásková Barbora, Mgr., Ph.D. 524 3935 barbora.laskovaatjh-inst.cas.cz
Pittner Jiří, prof. Mgr., Dr. rer. nat., DSc. 102 2015 jiri.pittneratjh-inst.cas.cz
Plšek Jan, Ing., Ph.D. 313 3545 jan.plsekatjh-inst.cas.cz
Pluskal Miroslav mechanická dílna 3026
Pohan Miroslav mechanická dílna - údržba 3016 miroslav.pohanatjh-inst.cas.cz
Pohlová Martina 116 (personálně - mzdový úsek) 3315 martina.pohlovaatjh-inst.cas.cz
Polášek Miroslav, Mgr., Ph.D. 209, 07 (suterén) 3066, 3299 miroslav.polasekatjh-inst.cas.cz
Pospíšil Lubomír, doc. RNDr., CSc. 507 3197 lubomir.pospisilatjh-inst.cas.cz
Potery Viktorie, Mgr., Ph.D. 011 (suterén) 3206 viktoriya.poteryaatjh-inst.cas.cz
Protiva Václav 206 3175 vaclav.protivaatjh-inst.cas.cz
Pysanenko Andrij, Ing., Ph.D. 011 (suterén), 8 (přízemí), 111 3206, 3155, 3503 andrij.pysanenkoatjh-inst.cas.cz
Řáhová Jaroslava, Mgr. 519 3407 jaroslava.rahovaatjh-inst.cas.cz
Rakovský Jozef, Mgr., Ph.D. 22 (přízemí) 3426 jozef.rakovskyatjh-inst.cas.cz
Ranković Miloš, Ph.D. 22 3426 milos.rankovicatjh-inst.cas.cz
Rathouský Jiří, Ing., CSc. 624, 505, 611 3945, 3865, 3080 jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz
Riegerová Petra, Mgr., Ph.D. 212 3142 petra.riegerovaatjh-inst.cas.cz
Ruiz Arce David Daniel, Dr. 111 3503 david.ruizatjh-inst.cas.cz
Rzepka Przemyslaw Andrzej, Dr. 317 3767 przemyslaw.rzepkaatjh-inst.cas.cz
Šachl Radek, doc. RNDr., Ph.D. 222 3505 radek.sachlatjh-inst.cas.cz
Sádovská Galina, Ing., Ph.D. 301 3555 galina.sadovskaatjh-inst.cas.cz
Saeidfirouzeh Homa, Ph.D. 02, 415, 024 3204, 3014, 3685 homa.saeidfirouzehatjh-inst.cas.cz
Saha Samrat, MSc. 12 3540 samrat.sahaatjh-inst.cas.cz
Sahu Satyam, MSc. 422 3779 satyam.sahuatjh-inst.cas.cz
Sala Leo Albert, Ph.D. 111 3503 leo.salaatjh-inst.cas.cz
Salačová Klára, Ing. 115 2150 klara.salacovaatjh-inst.cas.cz
Salvadori Karolina, Ing. karolina.salvadoriatjh-inst.cas.cz
Samanta Madhav, MSc. 118 3637 madhav.samantaatjh-inst.cas.cz
Samec Zdeněk, prof. RNDr., DrSc. 409 2017 zdenek.samecatjh-inst.cas.cz
Sazama Petr, Ing., Ph.D. 332 3325 petr.sazamaatjh-inst.cas.cz
Schewe Hanns Christian, Dr. 111 3503 christian.scheweatjh-inst.cas.cz
Scollo Federica, MSc. 212 3142 federica.scolloatjh-inst.cas.cz
Sebechlebská Táňa, Mgr., Ph.D. 501 3875 tana.sebechlebskaatjh-inst.cas.cz
Šebera Jakub, Mgr., Ph.D. 526 3797 jakub.seberaatjh-inst.cas.cz
Šebesta Filip, Mgr., Ph.D. 534 3268 filip.sebestaatjh-inst.cas.cz
Šeborová Pavlína, Bc. 433 3635 pavlina.seborovaatjh-inst.cas.cz
Sedmidubská Barbora, Ing. 111 3503 barbora.sedmidubskaatjh-inst.cas.cz
Seget Lukáš, Ing. 24 3204 lukas.segetatjh-inst.cas.cz
Semerádová Stanislava 116 (personálně - mzdový úsek) 3315 stanislava.semeradovaatjh-inst.cas.cz
Šestáková Ivana, RNDr., CSc. 501 3875 ivana.sestakovaatjh-inst.cas.cz
Sharma Lalita, Ph.D. 404 3725 lalita.sharmaatjh-inst.cas.cz
Shiozawa Hidetsugu, Ph.D. 523 3055 hide.shiozawaatjh-inst.cas.cz
Sidó Michael, Ing. 415 3685 michael.sidoatjh-inst.cas.cz
Šikula Martin martin.sikulaatjh-inst.cas.cz
Šikýř Petr dílna-domovník 3176 petr.sikyratjh-inst.cas.cz
Šimaňok Lukáš 106  3265 lukas.simanokatjh-inst.cas.cz
Šimek Jan, Mgr. 212 3142 jan.simekatjh-inst.cas.cz
Šimková Ludmila, Mgr., Ph.D. 512 3896 ludmila.simkovaatjh-inst.cas.cz
Simkovičová Karolína, Mgr. 334, 304 3795, 3288 karolina.simkovicovaatjh-inst.cas.cz
Šimon Marek, Ing. 15 (IT) 3476, 739060952 marek.simonatjh-inst.cas.cz
Sit Mahesh Kumar, Ph.D. 103 3266 mahesh.sitatjh-inst.cas.cz
Sklenák Štěpán, RNDr., Ph.D., DSc. 121 3607 stepan.sklenakatjh-inst.cas.cz
Smeliková Valerie, Ing. 12 3540 valerie.smelikovaatjh-inst.cas.cz
Šnajdrová Jiřina vrátnice 3286 jirina.snajdrovaatjh-inst.cas.cz
Sobalík Zdeněk, doc. Ing., CSc. 325 3646 zdenek.sobalikatjh-inst.cas.cz
Sobotková Klára vrátnice 3286 klara.sobotkovaatjh-inst.cas.cz
Sochorová Vokáčová Zuzana, RNDr., Ph.D. 109 3177 zuzana.sochorovaatjh-inst.cas.cz
Sokolová Romana, doc. RNDr., Ph.D. 634, 508, 06 3525, 3188, 3068 romana.sokolovaatjh-inst.cas.cz
Soukupová Klaudie 424 3746 klaudie.soukupovaatjh-inst.cas.cz
Sovová Kristýna, Mgr., Ph.D. 226, 216 2112, 3239 kristyna.sovovaatjh-inst.cas.cz
Španěl Patrik, prof. RNDr., Dr. rer. nat. 232, 216 3084, 3239 patrik.spanelatjh-inst.cas.cz
Spesyvyi Anatolii, Mgr., Ph.D. 226, 210, 216 2112, 3485, 3239 anatolii.spesyvyiatjh-inst.cas.cz
Spirovová Ilona, Ing. 208 3475 ilona.spirovovaatjh-inst.cas.cz
Srnec Martin, RNDr., Ph.D. 101 2067 martin.srnecatjh-inst.cas.cz
Šťastný David, Mgr. 215 3094 david.gucklhornatjh-inst.cas.cz
Stejskalová Květoslava, Ing., CSc. 106, EDU room 3265, 3036 kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
Stöckelová Tereza, doc. Mgr., Ph.D. 109 3177 tereza.stockelovaatjh-inst.cas.cz
Štys Karel mechanická dílna 3295
Suchánek Jan, Ing., Ph.D. 019, 04A 3046, 3085 jan.suchanekatjh-inst.cas.cz
Supiňková Taťána, Mgr. 516 3885 tatana.supinkovaatjh-inst.cas.cz
Surbhi Kumari, Ph.D. 203 2113 surbhi.kmatjh-inst.cas.cz
Švára Dominik, Ing. 410 3745 dominik.svaraatjh-inst.cas.cz
Svatošová Michaela, Mgr. 122 2010 michaela.svatosovaatjh-inst.cas.cz
Svejkovská Eva, Ing. 130 3215 eva.svejkovskaatjh-inst.cas.cz
Svobodová Barbora, Ing. 212 3142 barbora.chmelovaatjh-inst.cas.cz
Sydorchuk Volodymyr, Dr. volodymyr.sydorchukatjh-inst.cas.cz
Sýkora Jan, Mgr., Ph.D. 410 3745 jan.sykoraatjh-inst.cas.cz
Szokolay Petra, Mgr. 215 3094 petra.kohutovaatjh-inst.cas.cz
Tabor Edyta Anna, doc. Mgr., Ph.D. 326, 316, 318 3595, 3556, 3565 edyta.taboratjh-inst.cas.cz
Tarábková Hana, RNDr., Ph.D. 502, 05 3966, 2012 hana.tarabkovaatjh-inst.cas.cz
Tarana Michal, Mgr., Ph.D. 105 3665 michal.taranaatjh-inst.cas.cz
Timr Štěpán, Mgr., Ph.D. 104 2077 stepan.timratjh-inst.cas.cz
Tomanová Martina, Mgr. 107 c 2008 martina.tomanovaatjh-inst.cas.cz
Tomšů Jan mechanická dílna - údržba 3016 jan.tomsuatjh-inst.cas.cz
Trčka Michal, Mgr., Ph.D. michal.trckaatjh-inst.cas.cz
Trnka Jiří, Ing. 129 2007, 739354462 jiri.trnkaatjh-inst.cas.cz
Trojánek Antonín, RNDr., CSc. 411 3837 antonin.trojanekatjh-inst.cas.cz
Tůma Jakub, Ing., Ph.D. 107 a 3776, 2011 jakub.tumaatjh-inst.cas.cz
Tvorynska Sofiia, Mgr. 511 3895 sofiia.tvorynskaatjh-inst.cas.cz
Umar Khalilullah, MSc. 622 2379 khalilullah.umaratjh-inst.cas.cz
Urazolina Olena, Ing. olena.urazolinaatjh-inst.cas.cz
Urbán Béla, MSc., Ph.D. bela.urbanatjh-inst.cas.cz
Urban Jiří, RNDr., CSc. 514 3207 jiri.urbanatjh-inst.cas.cz
Urbanová Nelly 113 3467 nelly.urbanovaatjh-inst.cas.cz
Vácha Jan 3777 jan.vachaatjh-inst.cas.cz
Váchová Marcela 114 2014 marcela.vachovaatjh-inst.cas.cz
Vaidulych Mykhailo, Ing., Ph.D. 324, 310 3625, 3615 mykhailo.vaidulychatjh-inst.cas.cz
Vajda Štefan, RNDr., CSc., Dr. habil. 323, 310, 311 3185, 3576 stefan.vajdaatjh-inst.cas.cz
Valášková Veronika 117 2013 veronika.valaskovaatjh-inst.cas.cz
Vališová Klára klara.valisovaatjh-inst.cas.cz
Valtera Stanislav, Ing. 334, 311 3795, 3615 stanislav.valteraatjh-inst.cas.cz
Vaněčková Eva, Mgr., Ph.D. 523, 501 3055 eva.vaneckovaatjh-inst.cas.cz
Varga Vojtech, RNDr. 407 3735 vojtech.vargaatjh-inst.cas.cz
Varillas Delgado Javier, Ing. Mgr., Ph.D. 536 3446 javier.varillasatjh-inst.cas.cz
Vavrek František, RNDr., Ph.D. 508 3188 frantisek.vavrekatjh-inst.cas.cz
Vazdar Katarina, Ph.D. 118 3637 katarina.vazdaratjh-inst.cas.cz
Veis Libor, RNDr., Ph.D. 110 3276 libor.veisatjh-inst.cas.cz
Velický Matěj, Ing., Ph.D. 536 3755 matej.velickyatjh-inst.cas.cz
Ventluka Petr, Mgr. kancelář U Slovanky 5 3183 petr.ventlukaatjh-inst.cas.cz
Verlet Jan Raf Rogier, prof., Ph.D. jan.verletatjh-inst.cas.cz
Vlček Antonín, prof. RNDr., CSc. 431 2093 antonin.vlcekatjh-inst.cas.cz
Vlčková Zuzana, Ing., Ph.D. 536 3755 zuzana.vlckovaatjh-inst.cas.cz
Volochanskyi Oleksandr, Ing. 304   oleksandr.volochanskyiatjh-inst.cas.cz
Vondrová Alena, Ing. 307 3596 alena.vondrovaatjh-inst.cas.cz
Votava Ondřej, Mgr., Ph.D. 23, 011 (suterén), 08 (přízemí) 3636, 3206, 3155 ondrej.votavaatjh-inst.cas.cz
Walderová Barbora, Ing. 605, 625 2988, 3039 barbora.muzikovaatjh-inst.cas.cz
Weiter Jaroslav, Ing. 415 3685 jaroslav.weiteratjh-inst.cas.cz
Wojdyła Zuzanna Marta, Dr. 103 3266 zuzanna.wojdylaatjh-inst.cas.cz
Žabka Ján, Mgr., CSc. 210, 211 3485, 3486 jan.zabkaatjh-inst.cas.cz
Zajačková Zita, Ing. 116 (personálně - mzdový úsek) 3296 zita.zajackovaatjh-inst.cas.cz
Záliš Stanislav, Ing., CSc. 534 3268 stanislav.zalisatjh-inst.cas.cz
Zanozina Kateřina, Mgr., Ph.D. 521, 433, 02 2113, 3635, 3205, 3014 ekaterina.zanozinaatjh-inst.cas.cz
Zapletalová Markéta, Mgr. 117 2013 marketa.zapletalovaatjh-inst.cas.cz
Zápotocká Tereza, Bc. 111 3503 tereza.zapotockaatjh-inst.cas.cz
Zawada Zbigniew, Mgr., Ph.D. 626 2378 zbigniew.zawadaatjh-inst.cas.cz
Zikánová Arlette, RNDr., CSc. 312 3385 arlette.zikanovaatjh-inst.cas.cz
Žilková Naděžda, Ing. 334 3585 nadezda.zilkovaatjh-inst.cas.cz
Zin Olha, Ph.D. 625 olha.zinatjh-inst.cas.cz
Zukalová Markéta, RNDr., Ph.D. 518 3985 marketa.zukalovaatjh-inst.cas.cz
Zymak Yurii, CSc. 210 3306 yurii.zymakatjh-inst.cas.cz