Mgr. DRYAHINA Kseniya Ph.D.

Room
226, 216
Extension
+420 26605 2112, 3239
E-mail
kseniya.dryahinaatjh-inst.cas.cz