Mgr. Dryahina Kseniya Ph.D.

E-mail
kseniya.dryahinaatjh-inst.cas.cz
Room
231
Extension
+420 26605 3514, 3239, 2112