Kesarwani Rahul Ph.D.

E-mail
rahul.kesarwani at jh-inst.cas.cz