O fondu

Desátý ročník Ceny Zdeňka Hermana
za nejlepší doktorskou disertační práci má již svého vítěze

Je jím Ing. Lukáš Tomaník, Ph.D.

 Více informací  naleznete v Novinkách.

 

Nadační fond Resonance byl založen  níže  uvedeným zakladatelem a registrován Městským soudem v Praze dne 17. září 2014 pod identifikačním číslem 033 86 627.
(Nadace se rozhodla dne 11. srpna 2014 v souladu s § 35 odst. 1 zákona 227/1997 Sb. v úpravě § 310 Nového občanského zákoníku z r. 2014 požádat o zápis do nadačního rejstříku jako Nadační fond Resonance).

Sídlo nadačního fondu Resonance:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8; IČO: 61388955.

Identifikační číslo Nadačního fondu Resonance: 
033 86 627

Datová schránka: 4hbqwx6

Zakladatel Nadačního fondu Resonance:
Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc. (zemřel 25.2.2021)
Zakladatel  Nadačního fondu Resonance  je krátce představen v odkazu  Zdeněk Herman - Personalie.

Nadační fond Resonance je zakládán s cílem podpory studentů v oborech chemie a fyziky, které nejsou dotačně příliš podporovány (prezentace fondu).

K tomu účelu slouží zřízení a každoroční udělování „Ceny Zdeňka Hermana“ ve výší 10 000-30 000 Kč „za nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, ze všech podoborů chemické fyziky a ze všech podoborů hmotnostní spektrometrie“.

Správní rada  Nadačního fondu Resonance od 18.12.2023 pracuje ve složení:

Doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D. DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Prof. Dr. Břetislav Fridrich, Ph.D., Fritz-Haber Institut der Max-Planck Gesellschaft, Berlin, SRN
Prof. Ing. Vladimír Havlíček, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Jana Roithová, Ph.D., Univerzita Radboud, Nijmegen, Nizozemí
Prof. RNDr. Bc. Petr Slavíček, Ph.D., FCHI VŠCHT Praha
Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Patrik Španěl,  Dr. rer. nat., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
RNDr. Michael Volný, Ph.D.,  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Další informace k NF naleznete v  článku 1 až 9 platného Statutu  Nadačního fondu Resonance (viz  pdf dokument Dodatek č. 2 Statutu, ze dne 8.7.2022)

Připojené dokumenty:

NFR_Platny statut-2022-07-08-Dodatek-c2.pdf

2023_Resonance Charity Fund_0.pdf