Mgr. Ing. Krupičková Pluhařová Eva Ph.D.

E-mail
eva.pluharovaatjh-inst.cas.cz