Pozice Kontakt
Členka
Mgr. Bartoňová Kateřina
+420 26605 2008
katerina.bartonovaatjh-inst.cas.cz
Člen
Ing. PD. Krtil Petr CSc.
+420 26605 3826
petr.krtilatjh-inst.cas.cz
Člen
Kuneš František
+420 26605 2016
frantisek.kunesatjh-inst.cas.cz
Členka
Volková Hana
+420 26605 3467
hana.volkovaatjh-inst.cas.cz
Členka
Ing. Vondrová Alena
+420 26605 3596
alena.vondrovaatjh-inst.cas.cz