Kontakt
Interní členka
Amaro Mariana Manuela Ph.D.
+420 26605 3505, 3484
mariana.amaroatjh-inst.cas.cz
Interní člen
Mgr. Dědeček Jiří CSc., DSc.
+420 26605 3566
jiri.dedecekatjh-inst.cas.cz
Interní členka
Mgr. Dryahina Kseniya Ph.D.
+420 26605 3514, 3239, 2112
kseniya.dryahinaatjh-inst.cas.cz
Interní člen
Mgr. Fedor Juraj Ph.D.
+420 26605 3636
juraj.fedoratjh-inst.cas.cz
Interní člen
Mgr. Frank Otakar Ph.D.
+420 26605 3446
otakar.frankatjh-inst.cas.cz
Interní členka
doc. Mgr. Hromadová Magdaléna Ph.D.
+420 26605 3197, 3068
magdalena.hromadovaatjh-inst.cas.cz
Interní člen
doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.
+420 26605 3804, 3445, 2101
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Interní člen
prof. Ing. Krtil Petr CSc.
+420 26605 3826
petr.krtilatjh-inst.cas.cz
Interní člen
RNDr. Srnec Martin Ph.D.
+420 26605 2067
martin.srnecatjh-inst.cas.cz
Interní členka
doc. Mgr. Tabor Edyta Anna Ph.D.
+420 26605 3595, 3556, 3565
edyta.taboratjh-inst.cas.cz
Externí členové

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.,
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.,
Fyzikální ústav, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D.,
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, Ph.D.,
Ústav Fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT Praha

prof. RNDr. Bc. Petr Slavíček, Ph.D.,
Ústav Fyzikální chemie, VŠCHT Praha

prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.,
Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova