Pozice Kontakt
Ředitel
prof. Hof Martin Dr. rer. nat., DSc.
+420 26605 3264, 2011
martin.hof at jh-inst.cas.cz
Vedoucí Kanceláře ředitele
Ing. Musilová Zuzana Ph.D.
+420 26605 3436
zuzana.musilova at jh-inst.cas.cz
Tajemnice ředitele
Mgr. Bartoňová Kateřina
+420 26605 2008
katerina.bartonova at jh-inst.cas.cz
Sekretářka ředitele
+420 26605 2011
vladimira.bergerova at jh-inst.cas.cz
Vedoucí Projektového úseku
RNDr. Hrušák Jan CSc.
+420 26605 3181
jan.hrusak at jh-inst.cas.cz
Vedoucí Personálního a mzdového úseku
Ing. Zajačková Zita
+420 26605 3296
zita.zajackova at jh-inst.cas.cz
Vedoucí Úseku grantů a rozpočtů
Ing. Ferusová Živorová Růžena
+420 26605 2150
ruzena.ferusova at jh-inst.cas.cz
Procesní manažerka
Ing. Průšová Alena
+420 26605 3056
alena.prusova at jh-inst.cas.cz