Kontakt
Předsedkyně

Ing. Jana BLUDSKÁ, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Místopředseda
Mgr. Frank Otakar Ph.D.
+420 26605 3446
otakar.frankatjh-inst.cas.cz
Členka a členové

prof. Mgr. Iva MATOLÍNOVÁ, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
prof. Dr. Ing. Karel BOUZEK, Ústav anorganické chemie VŠCHT v Praze
doc. RNDr. Jiří GABRIEL, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Tajemnice
Ing. Spirovová Ilona
+420 26605 3475
ilona.spirovovaatjh-inst.cas.cz