Strategie AV21 - Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Strategie AV21 je projekt Akademie věd České republiky, který vznikl v roce 2015, jejímž  mottem je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu". Tento projekt je realizován zejména prostřednictvím koordinovaných výzkumných programů vzájemně spolupracujících pracovišť AV ČR a dalších institucí. Výzkum v dlouhodobých mezioborových programech, které se zaměřují na řešení současných problémů a výzev a zdůrazňují praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky významných oblastech. Neméně důležitou součástí strategie je proto i aktivita Aplikační laboratoře AV ČR, jejímž cílem je rozšířit přímé kontakty pracovišť AV ČR s aplikační sférou. Strategie AV21 zároveň zachovává rozhodující roli základního výzkumu, který podmiňuje vývoj všech vědeckých disciplín.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského je zapojen do programů:

Energetika - Udržitelná energetika - téma Skladování energie
prof. RNDr. KAVAN Ladislav, CSc., DSc.

Energetika - Udržitelná energetika - téma Vodíkové technologie
Ing. PD. KRTIL Petr, CSc.

 

Výzkumné programy