Kontakt
Členka
Mgr. Svatošová Michaela
+420 26605 2010
michaela.svatosovaatjh-inst.cas.cz
Členka
Ing. Musilová Zuzana Ph.D.
+420 26605 3436
zuzana.musilovaatjh-inst.cas.cz