Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Kontakt pro média - Ing. Miroslava Macháčková, telefon: +420 739 058 416, e-mail: miroslava.machackova@jh-inst.cas.cz
Jméno Místnost Linka E-mail
Jakl Michal, doc. Ing., Ph.D. 504 3856 michal.jaklatjh-inst.cas.cz
Jakubová Katarína, Bc. 111 3503 katarina.jakubovaatjh-inst.cas.cz
Janda Pavel, Ing., CSc. 502, 05 3966, 2012 pavel.jandaatjh-inst.cas.cz
Jašík Juraj, RNDr., Ph.D. 231 3514, 3239 juraj.jasikatjh-inst.cas.cz
Jindra Martin, Ing. 619 3955 martin.jindraatjh-inst.cas.cz
Jirglová Hana, Ing., Ph.D. 317 3767 hana.jirglovaatjh-inst.cas.cz
Jirka Ivan, RNDr., CSc. 225 3465 ivan.jirkaatjh-inst.cas.cz
Jiroušková Eliška 508 3188 eliska.jirouskovaatjh-inst.cas.cz
Johanovská Zuzana, Mgr. 215 zuzana.johanovskaatjh-inst.cas.cz
Josypčuk Bohdan, Ph.D. 511 3895 bohdan.josypcukatjh-inst.cas.cz
Jungwirth Jakub, Mgr., Ph.D. 626 2378 jakub.jungwirthatjh-inst.cas.cz
Jungwirth Pokorná Šárka, Mgr., Ph.D. 222 3505 sarka.pokornaatjh-inst.cas.cz