Místnost
324
Linka
3625, 3615
E-mail
juraj.jasikatjh-inst.cas.cz