Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Kontakt pro média - Ing. Miroslava Macháčková, telefon: +420 739 058 416, e-mail: miroslava.machackova@jh-inst.cas.cz
Jméno Místnost Linka E-mail
Abdul Selim Mr., Dr. 334, 304 3795, 3288 abdul.selimatjh-inst.cas.cz
Abhinav Mr., MSc. 215 3094 abhinavatjh-inst.cas.cz
Amaro Mariana Manuela, Ph.D. 222, 214 3505, 3484 mariana.amaroatjh-inst.cas.cz