Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Kontakt pro média - Ing. Miroslava Macháčková, telefon: +420 739 058 416, e-mail: miroslava.machackova@jh-inst.cas.cz
Jméno Místnost Linka E-mail
Werner Miroslav, Ing. 206 3175 miroslav.werneratjh-inst.cas.cz
Wojdyła Zuzanna Marta, Dr. 103 3266 zuzanna.wojdylaatjh-inst.cas.cz