Pozice Kontakt
Členka
Mgr. Bartoňová Kateřina
+420 26605 2008
katerina.bartonova at jh-inst.cas.cz
Člen
Ing. PD. Krtil Petr CSc.
+420 26605 3826
petr.krtil at jh-inst.cas.cz
Člen
Kuneš František
+420 26605 2016
frantisek.kunes at jh-inst.cas.cz
Členka
+420 26605 3467
hana.volkova at jh-inst.cas.cz
Členka
Ing. Vondrová Alena
+420 26605 3596
alena.vondrova at jh-inst.cas.cz