Pozice Kontakt
Předseda
prof. RNDr. Španěl Patrik Dr. rer. nat.
+420 26605 3084, 3239
patrik.spanel at jh-inst.cas.cz
Místopředsedkyně
Mgr. Hromadová Magdaléna Ph.D.
+420 26605 3197, 3068
magdalena.hromadova at jh-inst.cas.cz
Interní člen
RNDr. Ferus Martin Ph.D.
+420 26605 3204
martin.ferus at jh-inst.cas.cz
Interní člen
prof. Hof Martin Dr. rer. nat., DSc.
+420 26605 3264, 2011
martin.hof at jh-inst.cas.cz
Interní člen
Mgr. Horáček Michal Ph.D.
+420 26605 3965, 3735
michal.horacek at jh-inst.cas.cz
Interní člen
doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.
+420 26605 3804, 3445, 2101
martin.kalbac at jh-inst.cas.cz
Interní člen
prof. RNDr. Kavan Ladislav CSc., DSc.
+420 26605 3975
ladislav.kavan at jh-inst.cas.cz
Interní člen
prof. RNDr. Ludvík Jiří CSc.
+420 26605 3217
jiri.ludvik at jh-inst.cas.cz
Interní člen
RNDr. Srnec Martin Ph.D.
+420 26605 2067
martin.srnec at jh-inst.cas.cz
Interní členka
doc. Mgr. Tabor Edyta Ph.D.
+420 26605 3595, 3556, 3565
edyta.tabor at jh-inst.cas.cz
Tajemnice
Mgr. Tomanová Martina
+420 26605 2008
martina.tomanova at jh-inst.cas.cz
Externí členky a členové

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc., Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i.
Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, Fakulta chemicko-inženýrské, VŠCHT Praha
Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Prof. RNDr. Jan Valenta, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova