Pozice Kontakt
Ředitel
prof. Hof Martin Dr. rer. nat., DSc.
+420 26605 3264, 2011
martin.hofatjh-inst.cas.cz
Vedoucí Kanceláře ředitele
Ing. Musilová Zuzana Ph.D.
+420 26605 3436
zuzana.musilovaatjh-inst.cas.cz
Tajemnice ředitele
Mgr. Bartoňová Kateřina
+420 26605 2008
katerina.bartonovaatjh-inst.cas.cz
Sekretářka ředitele
Bergerová Vladimíra
+420 26605 2011
vladimira.bergerovaatjh-inst.cas.cz
Vedoucí Projektového úseku
RNDr. Hrušák Jan CSc.
+420 26605 3181
jan.hrusakatjh-inst.cas.cz
Vedoucí Personálního a mzdového úseku
Ing. Zajačková Zita
+420 26605 3296
zita.zajackovaatjh-inst.cas.cz
Vedoucí Úseku grantů a rozpočtů
Ing. Ferusová Živorová Růžena
+420 26605 2150
ruzena.ferusovaatjh-inst.cas.cz
Procesní manažerka
Ing. Průšová Alena
+420 26605 3056
alena.prusovaatjh-inst.cas.cz
Koordinátor BOZP a PO, GDPR
Ing. Majtan Vojtech
+420 26605 2010
vojtech.majtanatjh-inst.cas.cz