Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Kontakt pro média - Ing. Miroslava Macháčková, telefon: +420 739 058 416, e-mail: miroslava.machackova@jh-inst.cas.cz
Jméno Místnost Linka E-mail
Řáhová Jaroslava, Mgr. 519 3407 jaroslava.rahovaatjh-inst.cas.cz
Rakovský Jozef, Mgr., Ph.D. 22 (přízemí) 3426 jozef.rakovskyatjh-inst.cas.cz
Ranković Miloš, Ph.D. 22 3426 milos.rankovicatjh-inst.cas.cz
Rathouský Jiří, Ing., CSc. 624, 505, 611 3945, 3865, 3080 jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz
Remzová Monika, Mgr., Ph.D., Dis. 611, 612 3080 monika.remzovaatjh-inst.cas.cz
Riegerová Petra, Mgr., Ph.D. 212 3142 petra.riegerovaatjh-inst.cas.cz
Roesel David, Ing., Ph.D. 504 3856 david.roeselatjh-inst.cas.cz