Telefonní číslo zaměstnance je +420 266 05 + linka, sekretariát: +420 266 052 011, vrátnice: +420 266 053 286
Kontakt pro média - Ing. Miroslava Macháčková, telefon: +420 739 058 416, e-mail: miroslava.machackova@jh-inst.cas.cz
Jméno Místnost Linka E-mail
Davidović David, MSc. 215 3094 david.davidovicatjh-inst.cas.cz
Dědeček Jiří, Mgr., CSc., DSc. 321 3566 jiri.dedecekatjh-inst.cas.cz
Demel Ondřej, Mgr., Ph.D. 103 3266 ondrej.demelatjh-inst.cas.cz
Dostál Michal, Ing. 019 3046 michal.dostalatjh-inst.cas.cz
Dryahina Kseniya, Mgr., Ph.D. 231 3514, 3239, 2112 kseniya.dryahinaatjh-inst.cas.cz
Dunlop David, Mgr. 425 3735 david.dunlopatjh-inst.cas.cz
Ďurana Jozef, Mgr. jozef.duranaatjh-inst.cas.cz
Dušek Miroslav 12 elektronická dílna 3536
Dymáková Marie vrátnice 3286 marie.dymakovaatjh-inst.cas.cz