STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY (HRS4R)

ÚVOD   |   POČÁTEČNÍ FÁZE   |   IMPLEMENTAČNÍ FÁZE   |   DOKUMENTY A ODKAZY   |   KONTAKT

Pokud byste se rádi dověděli více o procesu získání HR Excellence in Research, neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Zuzana Musilová, Ph.D.

(+420) 26605 3177

zuzana.musilovaatjh-inst.cas.cz