STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY (HRS4R)

ÚVOD   |   POČÁTEČNÍ FÁZE   |   IMPLEMENTAČNÍ FÁZE   |   DOKUMENTY A ODKAZY   |   KONTAKT

16. 1. 2019 jsme se oficiálně připojili k výzkumným organizacím, které získali ocenění HR Excellence in Research, což ukazuje pokrok v harmonizaci naší politiky v oblasti lidských zdrojů v souladu se 40 zásadami Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexem chování při náboru výzkumných pracovníků (C&C).

Během prvních dvou let postupně plníme cíle, které jsme si stanovili v Akčním plánu. Celý proces je kontrolován Řídícím výborem (Rozhodnutí ředitele 10/2018). Tento výbor požádal vedoucí oddělení, aby jmenovali alespoň jednu osobu se zkušenostmi a zájmem o problematiku lidských zdrojů. Zástupci vědců, administrativního a technického personálu zřídili Monitorovací výbor (Rozhodnutí ředitele 9/2018, později 1/2019), jejíž členové se aktivně, dobrovolně a zodpovědně podílí na implementaci naplánovaných cílů.

PROCES A GAP ANALÝZA

AKČNÍ PLÁN

REVIDOVANÝ AKČNÍ PLÁN (ANGLICKÁ VERZE)

Harmonogram (HRS4R procesní tabulka - zdroj: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r).

HRS4R procedure flow slideČlenové ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Předseda:

RNDr. Ing. Martin Kalbáč , Ph. D. (Vice-director for Economy)

Členové:

prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc

prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat.

prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.

doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.

Dr. Ing. Kateřina Minhová Macounová

Ing. Zuzana Musilová, Ph.D.

Ing. Zita Zajačková

Implementační koordinátor:

Ing. Zuzana Musilová, Ph.D.

Členové MONITOROVACÍHO VÝBORU

Předseda:

RNDr. Ing. Martin Kalbáč , Ph. D. (Vice-director for Economy)

Členové:

Mgr. Jiří Brabec, Ph.D.

Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D.

Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

Mgr. Piotr Jurkiewicz, Ph.D.

Ing. Viktoriya Poterya, Ph.D.

RNDr. Jan Langmaier, CSc.

Mgr. Ludmila Šimková, Ph.D.

RNDr. Hana Tarábková, Ph.D.

Veronika Valášková

Mgr.Kseniya Dryahina, Ph.D.

Ing. Marie Fryčová, Ph.D.

RNDr. Jan Hrušák, CSc.

Mgr. Antonín Knížek

František Kuneš

Doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil

Karel Štys

Mgr. Markéta Zapletalová

Ing. Naděžda Žilková