STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY (HRS4R)

ÚVOD   |   POČÁTEČNÍ FÁZE   |   IMPLEMENTAČNÍ FÁZE   |   DOKUMENTY A ODKAZY   |   KONTAKT

V roce 2018 byl zahájen dlouhodobý proces tzv. GAP analýzy, odhalující mezery ve 40 principech C&C. Na základě diskusí s vědci všech úrovní, administrativními a technickými pracovníky byla provedena GAP Analýza a připraven Akční plán pro nadcházející čtyři roky. Implementace strategie HRS4R je jedním ze způsobů, jak prokázat, že ÚFCH JH podporuje své vědce.

Celý proces byl kontrolován řídícím výborem (Rozhodnutí ředitele 7/2017). Tento výbor požádal vedoucí oddělení, aby jmenovali alespoň jednu osobu se zkušenostmi a zájmem o problematiku lidských zdrojů. Zástupci vědců, administrativního a technického personálu zřídili pracovní skupinu, jejíž členové se aktivně, dobrovolně a zodpovědně zúčastnili procesů GAP analýzy a koncepce akčního plánu.

Výsledkem tohoto ročního snažení je udělení HR Excellence in Research. Tímto však naše snaha nekončí. Během dvou let zrevidujeme akční plán, za další tři roky nás čeká návštěva nezávislých kritiků a teprve nyní se prokáže, zda jsme uspěli nebo ne. Ocenění nám buď bude znovu uděleno, nebo odňato.

Přejte nám mnoho sil.

Harmonogram (HRS4R procesní tabulka - zdroj: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r)).

HRS4R procedure chart

AKCE provedené v počáteční fázi (2018)

04/12/2017 – Jmenování řídícího výboru

01/01/2018 – ÚFCH JH získal projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251

25/01/2018 – Schůze pracovního výboru

08/02/2018 – Schůze pracovního výboru

19/02/2018 – Schůze pracovního výboru

06/03/2018 – Schůze zaměstnanců ústavu – Seznámení zaměstnanců s C&C a HRS4R

26/03/2018 – Schůze pracovního výboru

23/05/2018 – Schůze pracovního výboru

30/08/2018 – GAP analýza poslána všem zaměstnancům ÚFCH JH

05/09/2018 – Schůze pracovního výboru – revize GAP Analýzy

05/10/2018 – Akční plán odeslán všem zaměstnancům

11/10/2018 – Schůze pracovního výboru – revize Akčního plánu

31/10/2018 – Schůze zaměstnanců ústavu – Seznámení zaměstnanců s Akčním plánem

15/11/2018 – GAP analýza a Akční plán odeslán Evropské Komisi

AKCE plánované pro období implementace (2019 - 2022)

2019 – 2020 – Implementace Akčního plánu

Po 2 letech – Průběžné hodnocení

2021 – 2023 – Implementace revidovaného Akčního plánu

Po 5 letech - Obnovení po návštěvě hodnotitelů

Členové ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Předseda:

 • RNDr. Ing. Martin Kalbáč , Ph. D. (Zástupce ředitele pro ekonomiku a technickou správu)

Členové:

 • prof. Martin Hof, Dr. rer. nat. DSc (Ředitel)
 • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (Zástupce ředitele pro vědu)
 • prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. (Zástupce vedoucího, Oddělení biofyzikální chemie)
 • doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. (Zástupce ředitele pro vzdělání)
 • Dr. Ing. Kateřina Minhová – Macounová (Předsedkyně Odborové organizace)
 • Ing. Zuzana Musilová, Ph.D. (HRS4R administrátor)
 • Ing. Zita Zajačková (Personální oddělení)

Členové PRACOVNÍ SKUPINY

 • Mgr. Jiří Brabec, Ph.D. (Oddělení teoretické chemie)
 • Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D. (Koordinátor účasti ústavu v rámcových a strukturálních programech EU/Oddělení biofyzikální chemie)
 • Mgr.Kseniya Dryahina, Ph.D. (Oddělení chemie iontů v plynné fázi )
 • RNDr. Martin Ferus, Ph.D. (Vedoucí oddělení/Oddělení spektroskopie)
 • Ing. Marie Fryčová, Ph.D. (Oddělení struktury a dynamiky v katalýze)
 • Mgr.Michal Horáček, Ph.D. (Zástupce vedoucího/Oddělení molekulární elektrochemie a katalýzy)
 • RNDr. Jan Hrušák, CSc. (Oddělení teoretické chemie)
 • Mgr. Piotr Jurkiewicz, Ph.D. (Oddělení biofyzikální chemie)
 • Antonín Knížek (Oddělení spektroskopie)
 • Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D. (Oddělení dynamiky molekul a klastrů)
 • František Kuneš (Vedoucí oddělení/Technické oddělení)
 • RNDr. Jan Langmaier, CSc. (Oddělení elektrochemie v nanoměřítku )
 • RNDr. Magdalena Michlová, Ph.D. (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Dr. Ing. Kateřina Minhová Macounová (Předsedkyně Odborové organizace /Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Ing. Zuzana Musilová, Ph.D. (HRS4R administrátor/ Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil (Oddělení elektrochemie v nanoměřítku )
 • Mgr. Ludmila Šimková, Ph.D. (Oddělení molekulární elektrochemie a katalýzy)
 • Ing. Blanka Sirová (Ekonomické oddělení)
 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. (Tajemnice pro vzdělávání/Management)
 • Karel Štys (Technické oddělení)
 • RNDr. Hana Tarábková, Ph.D. (Oddělení elektrochemických materiálů)
 • Dis. Lenka Valášková (Ekonomické oddělení)
 • Veronika Valášková (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Ing. Zita Zajačková (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Mgr. Markéta Zapletalová (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)
 • Mgr. Veronika Zelenková, Ph.D. (Tajemnice pro vědu/Vedení)
 • Ing. Naděžda Žilková (Oddělení nízkodimenzionálních systémů)