RNDr. Bastl Zdeněk CSc.

E-mail
zdenek.bastl at jh-inst.cas.cz
Místnost
234, 207, 204
Linka
+420 26605 3526, 3466, 3456