Oddělení nízko-dimenzionálních systémů

Zástupce vedoucího