Novinky

Desátý ročník Ceny Zdeňka Hermana zná svého vítěze

Správní rada nadační fondu Resonance oznamuje, že Cenu Zdeňka Hermana pro rok 2023 za nejlepší doktorskou disertační práci z chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie získal Ing. Lukáš Tomaník, Ph.D. (FCHI VŠCHT v Praze, vedoucí práce prof. Petr Slavíček) za práci “Photoemission spectroscopy of liquids". Cena mu byla slavnostně předána 20.12. 2023 na VŠCHT v Praze.

Vyhlašujeme desátý ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci

Nadační fond Resonance (NFR) se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v.v.i. AVČR vyhlašuje soutěž o „Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oborů chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie (ve výši 10 000 až 30 000 Kč). K přihlášení do soutěže zašlete, prosím, krátký životopis (max. 2 strany textu formátu A4) a vlastní disertační práci v plném znění v elektronické formě, na emailovou adresu michal.fárník@jh-inst.cas.cz (M. Fárník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8). Uzávěrka přihlášek je 30.

Devátý ročník Ceny Zdeňka Hermana zná svého vítěze

Správní rada nadační fondu Resonance oznamuje, že Cenu Zdeňka Hermana pro rok 2022 za nejlepší doktorskou disertační práci z chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie získal Mgr. Ivo Vinklárek, Ph.D. (MFF Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí práce doc. Michal Fárník) za práci “Photodissociation of small polyatomic molecules investigated via molecular beam and velocity map imaging techniques“.

Devátý ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci vyhlášen

Nadační fond Resonance (NFR) se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v.v.i. AVČR vyhlašuje soutěž o „Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oborů chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie (ve výši 10 000 až 30 000 Kč). K přihlášení do soutěže zašlete, prosím, krátký životopis (max. 2 strany textu formátu A4) a vlastní disertační práci v plném znění v elektronické formě, na emailovou adresu michal.fárník@jh-inst.cas.cz (M. Fárník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8). Uzávěrka přihlášek je 30.

Osmý ročník Ceny Zdeňka Hermana zná svou vítězku

Správní rada nadační fondu Resonance oznamuje, že Cenu Zdeňka Hermana pro rok 2021 za nejlepší doktorskou disertační práci z chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie získala Mgr. Růžena Filandrová, Ph.D. za práci “Structural characterization of interaction between transcription factors and DNA" (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, vedoucí práce. RNDr. Petr Novák, Ph.D.).

Osmý ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci vyhlášen

Nadační fond Resonance (NFR) se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v.v.i. AVČR vyhlašuje soutěž o „Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oborů chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie (ve výši 10 000 Kč). K přihlášení do soutěže zašlete, prosím, krátký životopis (max. 2 strany textu formátu A4) a vlastní disertační práci v plném znění v elektronické formě, na emailovou adresu michal.fárník@jh-inst.cas.cz (M. Fárník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8). Uzávěrka přihlášek je 30. září 2021.

Vítězkou 7. ročníku Ceny Zdeňka Hermana se stala Dr. Kateryna Grygoryeva

Správní rada nadační fondu Resonance oznamuje, že Cenu Zdeňka Hermana pro rok 2020 za nejlepší doktorskou disertační práci z chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie získala Ing. Kateryna Grygoryeva, Ph.D. (FCHI VŠCHT Praha, vedoucí práce doc. Michal Fárník) za práci “Dynamics of free and solvated molecules“.

Zemřel profesor Zdeněk Herman, zakladatel NF Resonance

S velkým zármutkem oznamujeme, že 25. února 2021 zemřel prof. Zdeněk Herman, DrSc. Profesor Herman pracoval v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR od roku 1972 dodnes. Jeho přínos v oblasti molekulární dynamiky a reakcí iontových molekul byl vysoce oceňován mezinárodní komunitou a odměněn četnými národními i mezinárodními cenami. Získal například Českou hlavu, cenu Alexandra von Humboldta, nebo cenu Erwina Schrödingera.

Sedmý ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci vyhlášen

Nadační fond Resonance vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oborů chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie. Přihlášky do soutěže (plný text disertační práce a krátký životopis autora) je třeba zaslat na emailovou adresu zdenek.herman@jh-inst.cas.cz (Dr. Zdeněk Herman, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AVČR, Dolejškova 3, 18223 Praha 8) do 31. prosince 2020.

Vítězem šestého ročníku se stal Dr. Erik Andris

Správní rada nadační fondu Resonance oznamuje, že Cenu Zdeňka Hermana pro rok 2019 za nejlepší doktorskou disertační práci z chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie získal RNDr. Erik Andris, PhD (Karlova Universita, Praha,, vedoucí práce prof. J. Roithová) za práci “Investigation of Non-Heme Iron-Oxo Intermediates in the Gas Phase“.

Vítězem pátého ročníku se stal Dr. Tomáš Pluháček

Cena Zdeňka Hermana 2018 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem pátého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) za disertační práci „Inductively coupled plasma mass spectrometry in metabolomics and forensic analysis".

Pátý ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci vyhlášen

Nadační fond Resonance se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR vyhlašuje pátý ročník soutěže o

„Cenu Zdeňka Hermana o nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, ze všech oblastí chemické fyziky a ze všech oblastí hmotnostní spektrometrie“.

Přihlášky do soutěže, t.j. krátký životopis a disertační práci v plném znění v elektronické formě nebo na CD, zašlete prosím na adresu Dr. Z. Herman, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 nebo zdenek.herman@jh-inst.cas.cz.
 

Vítězem čtvrtého ročníku se stal Dr. Antonín Bednařík

Cena Zdeňka Hermana 2017 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem čtvrtého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   Dr. Antonín Bednařík (Masarykova  Universita v Brně) za disertační práci „Novel strategies for desorption mass spectrometry".

Vítězem třetího ročníku se stal Dr. Anton Škríba

Cena Zdeňka Hermana 2016 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem třetího ročníku soutěže o  Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   Dr. Anton Škríba (Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, vedoucí práce prof. J. Roithová) za disertační práci „Spectroscopy of Reaction Intermediates".

Cena Zdeňka Hermana 2015 byla Ing. Krásnému předána

Cena Zdeňka Hermana 2015 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem druhého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal  Ing. Lukáš Krásný, PhD,  a jeho  práce „Techniky obohacení fosforylovaných peptidů in situ před MALDI-MS analýzou“, obhájená na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Správní rada vybrala vítěze druhého ročníku Ceny Zdeňka Hermana

Správní rada vybrala vítěze druhého ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci z období 2014-2015 na své schůzce (v prosinci  2015).

Cena bude výherci  udělena na 5. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (13.-15.4.2016 v Českých Budějovicích), kam bude vítěz pozván --- 15.2.2016.

Vítězkou  prvního ročníku se stala Mgr. Ing. Eva Pluhařová, Ph.D.

Vítězkou  prvního ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oblastí  chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie, pro období 2013-2014 se stala Mgr. Ing. Eva Pluhařová, Ph.D. za teoretickou disertační práci (vedoucí práce prof. Pavel Jungwirth) Vliv rozpouštědla na iontové párování a fotoionizaci ve vodě (Solvent Effects in Ion Pairing and Photoionization of Water).

Správní rada vybrala vítěze prvního ročníku Ceny Zdeňka Hermana

Správní rada vybrala vítěze prvního ročníku Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci z období 2013-2014 na své schůzce (v lednu 2015).

Cena bude výherci  udělena na 4. konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (15.-17.4.2015) , kam bude vítěz pozván --- 20.1.2015.