Vyhlášena nová cena v kategorii disertačních prací (uzávěrka příjmu přihlášek - 30.9.2014)

Nadační fond Resonance a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky,

společně vyhlašují

Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci z období 2013-2014
ze všech podoborů chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie  ve výši 10 000 Kč.

Přihlášky (stručný životopis a celá práce na CD nebo emailem, případně zapůjčka kopie vytištěné práce) posílejte do 30. září 2014 na adresu:

Dr. Zdeněk Herman, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 
nebo  zdenek.hermanatjh-inst.cas.cz. 

O výsledku prvního ročníku Ceny rozhodne správní rada Nadačního fondu Resonance do konce roku 2014.

Cena bude udělena na konferenci České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v dubnu příštího roku, kam bude vítěz pozván.