4. ročník soutěže NF Resonance o Cenu Zdeňka Hermana (uzávěrka přihlášek 30.9.2017)

Nadační fond Resonance se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovskeho AVČR vyhlašuje

čtvrtý ročník soutěže o

 

„Cenu Zdeňka Hermana o nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, ze všech oblastí chemické fyziky a ze všech oblastí hmotnostní spektrometrie“.

 

Přihlášky do soutěže, t.j. krátký životopis a disertační práci v plném znění v elektronické formě nebo na CD, zašlete prosím na adresu Dr. Z. Herman, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 nebo zdenek.herman@jh-inst.cas.cz.

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2017.

Práce budou správní radou nadačního fondu vyhodnoceny do konce roku 2017.