Cena Zdeňka Hermana 2015 byla Ing. Krásnému předána

Cena Zdeňka Hermana 2015 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem druhého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal  Ing. Lukáš Krásný, PhD,  a jeho  práce „Techniky obohacení fosforylovaných peptidů in situ před MALDI-MS analýzou“, obhájená na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Cena Zdeňka Hermana 2015 byla Ing. Krásnému předána na zvláštním zasedání během 5. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Českých Budějovicich dne 14. 4. 2016. Předání bylo spojeno s přednáškou Ing. Krásného o jeho disertaci a o jeho současné práci  v Institute of Cancer Research v Londýně --- 20.4.2016.