Uzávěrka přihlášek pro Třetí ročník Ceny Zdeňka Hermana je 30.9.2016

Třetí ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do soutěže, ze všech podoborů chemické fyziky a ze všech podoborů hmotnostní spektrometrie z období 2015-2016;  uzávěrka příjmu přihlášek:  30.9.2016 ---   24.6.2016