Vítězem pátého ročníku se stal Dr. Tomáš Pluháček

Cena Zdeňka Hermana 2018 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem pátého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) za disertační práci „Inductively coupled plasma mass spectrometry in metabolomics and forensic analysis".

Cena byla Dr. Pluháčkovi předána na zvláštním zasedání během Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Olomouci  dne 28.3. 2019 a poté čerstvý laureát přednesl  přednášku o své práci ---4.4. 2019 (stručná prezentace NF Resonance rekapitulující jeho činnost v letech 2014-2018).