Vítězem čtvrtého ročníku se stal Dr. Antonín Bednařík

Cena Zdeňka Hermana 2017 - Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že vítězem čtvrtého ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie se stal   Dr. Antonín Bednařík (Masarykova  Universita v Brně) za disertační práci „Novel strategies for desorption mass spectrometry".

Cena byla Dr. Bednaříkovi předána na zvláštním zasedání během Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Praze  dne 12.4. 2018 a poté čerstvý laureát přednesl  přednášku o své práci ---13.4.2018 (stručná prezentace NF Resonance rekapitulující jeho činnost v letech 2014-2018).