Devátý ročník Ceny Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci vyhlášen

Nadační fond Resonance (NFR) se sídlem v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v.v.i. AVČR vyhlašuje soutěž o „Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oborů chemické fyziky a hmotnostní spektrometrie (ve výši 10 000 až 30 000 Kč). K přihlášení do soutěže zašlete, prosím, krátký životopis (max. 2 strany textu formátu A4) a vlastní disertační práci v plném znění v elektronické formě, na emailovou adresu michal.fárník@jh-inst.cas.cz (M. Fárník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8). Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022. Práce budou správní radou nadačního fondu vyhodnoceny do 31. 12. 2022, výsledky budou oznámeny vítězům přímo e-mailem a vyvěšeny v odkazu Novinky (https://www.jh-inst.cas.cz/resonance/novinky). Vítězi bude nabídnuta možnost prezentovat výsledky práce na zvláštním zasedání během Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v následujícím roce, kam bude pozván a bude mu hrazeno cestovné a pobytové náklady na konferenci.