Katalýza

Vytvořená experimentálně-realizační platforma pro první ověřovací práce nových materiálů bude podstatně přispívat k urychlení aplikačního cyklu v oboru nano-katalyzátorů a umožní zrychlení procesu pro převzetí základů nových materiálů realizátory. Přístupy povahy základního výzkumu tak ve svých důsledcích budou vést mnohem rychleji k aplikačně relevantním důsledkům.

Výsledky v cíleném vytváření mikroporézních katalytických materiálů vedly k nově udělenému patentu na přípravu inovovaných materiálů s řízení struktury v nanoměřítku a možnosti přípravy nových vysoce selektivních katalyzátorů na tomto základě. Další práce budou do značné míry z tohoto přístupu k cílenému vytváření vysoce definovaných materiálů vycházet.

Na základě tohoto výsledku základního výzkumu, autoři z ÚFCH JH již vypracovali komplexní přístup pro vývoj vysoce specifických katalyzátorů na bázi kov/oxid lokalizovaných v krystalických nosičích na atomární úrovni, který aplikovali pro rozklad N2O na molekulární složky. Vypracovaný sofistikovaný přístup vedl k návrhu průmyslového katalyzátoru pro odstraňování N2O/NOx z reálných procesních plynů. Tento realizační výsledk vznikl ve spolupráci ÚFCH JH s podniky VÚAnCh a Eurosupport Czechia, s. r. o., partnery projektu Centra.

Pro další vývoj v těchto směrech budou experimentální možnosti centra v oboru přípravy obdobných materiálů hrát zásadní úlohu.


Garant pro oblast katalýzy: Doc. Ing. SOBALÍK Zdeněk, CSc.

Stručnou informaci o přístrojovém vybavení nanocentra, tj. i pracovišť pro oblast katalýzy, přináší prezentace.