Novinky

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.
Jak nanotechnologie pomáhají při ochraně památek? Uchovat naše kulturní dědictví je stálá výzva.
29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......
Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu akumulátoru pro automobilový průmysl a energetiku. ----------------------------------------------------------------
2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.
Jeho experimentální kapacity zvyšují uplatnění Centra pro inovace Na trhu s nanotechnologiemi Praha, 2. května 2015 - Řešení projektu Rozšíření Centra pro inovace (reg. číslo CZ.2.16/3.1.00/21541) bylo k 30.4.2015 úspěšně ukončeno.
Skončeno- Výběrové řízení na přístrojovou techniku do projektu Rozšíření centra pro inovace
(18-11-2014)  Byly uzavřeny smlouvy na dodávku ultracentrifugy a souboru autoklávů (VR-6-2014) . Tím bylo zadávací řízení veřejné zakázky VR-6-2014 skončeno.
Běží - Výběrové řízení na přístrojovou techniku do projektu Rozšíření centra pro inovace
(2-7-2014) V projektu se v současné době realizuje výběrové řízení na pořízení další přístrojové techniky do centra  pro inovace (autoklávy a cengrifuga).
TISKOVÁ KONFERENCE (2014-06-27)
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO APLIKOVANOU FOTOKATALÝZU SPOLEČNĚ S AKADEMIÍ VĚD A TUL V LIBERCI POKRAČUJÍ VE ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZAVÁDĚNÍ FOTOKATALÝZY DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA
Server enviweb.cz: Novinka, která prospívá zdraví (nejen) žáků
Server enviweb.cz, 19.2.2014: Zcela nová generace nátěrových hmot byla loni na podzim v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR představena médiím. Tyto multifunkční antibakteriální nátěry se opírají o využití poznatků v oblasti nanotechnologií. (zdroj: Moderní obec)
28.6.2013 - Schůzka konsorcia evropského projektu 4G-PHOTOCAT v ÚFCH JH v Praze
Dr. Jaromír Jirkovský (z Odd. elektrochemickýcha materiálů) je řešitelem nového evropského grantu ( v rámci 7.
21. století- červenec 2013
Dobijeme si baterky rychleji? V článku M. Koukala je představena spolupráce týmu prof. L.Kavana a společnosti AM JTJ vedené Dr. Janem Procházkou (působící v prostorách Centra pro inovace ÚFCH JH) v oboru vývoje nových 3D baterií...
21. století, únor 2013
Nátěr, který mění svět Článek prezentující některé výzkumné projekty realizované týmem Centra pro inovace ve spolupráci s firmou Advanced Materials- JTJ a  představené na tiskové konferenci 13.9.2012.