Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií

Nanomateriály a na nich založené nanotechnologie mají stále se rozšiřující uplatnění v chemické katalýze, fotokatalýze a elektrochemii, dále jako adsorbenty, membrány, sensory, optické, samočisticí a ochranné materiály aj. Výzkum syntézy, struktury a funkčních vlastností nanomateriálů a jejich technologických aplikací, a efektivní vývojové práce v této oblasti vyžadují propojení výzkumného potenciálu a kapacity řady pracovišť, především příslušných ústavů Akademie věd ČR a vysokých škol. Pro účinný přenos výsledků jejich výzkumu do technologické praxe pak je třeba zajistit přímou vazbu mezi základním výzkumem a průmyslovými podniky.

Realizace těchto cílů je úkolem nově založeného Centra pro inovace nanomateriálů
a nanotechnologií. Centrum bude umístěno v budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. v Praze 8 (ÚFCH JH), který již řadu let značnou částí své kapacity pracuje na výzkumu nanomateriálů v rámci řady projektů EU i domácích grantových agentur. Centrum bude vybaveno výkonnou přístrojovou a výpočetní technikou pro high-tech syntézu, charakterizaci struktury a zjišťování funkčních vlastností nanomateriálů, a pro práce na jejich vývoji a možnostech technologického využití. Současně bude Centrum sloužit jako školicí a informační základna pro Ph.D. studenty, pracovníky z průmyslu i širokou veřejnost.

Partnery ÚFCH JH při budování a činnosti Centra jsou Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav anorganické chemie a.s. v Ústí nad Labem, a firmy Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o. a ELMARCO, s.r.o. Na využití výsledků výzkumu budou s Centrem spolupracovat i firmy Aqua-Obnova staveb, s.r.o., Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing ČR, Rodenstock ČR a TECERAM.

Projekt Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií s číslem
CZ 2.16/3.1.00/21089 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/62 ze dne 18. 9. 2008 k financování z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v 1. výzvě, oblast podpory 3.1 („Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje v praxi“) prioritní osy Inovace a podnikání.

Centrum bylo vybudováno v období od 1.10.2008 do 31.10.2010. 1.11.2010 úspěšně zahájilo svou činnost v pětiletém období fáze udržitelnosti.

Projekt "Rozšíření centra pro inovace" (2013-2015)

V roce 2013 ústav zpracoval  a přihlásil do soutěže OPPK (11. výzva)  návrh projektu na rozšíření a další vybavení Centra pro inovace novou přístrojovou technikou (např. autoklávy, ultracentrifuga aj.). Tento projekt s reg. číslem   CZ.2.16/3.1.00/21541 a názvem  "Rozšíření Centra pro inovace"   byl v soutěži úspěšný a finance (účelová dotace ca 5,2 mil. Kč) k rozšíření kapacity Centra pro inovace budou čerpány od 1.3.2014.

K 30.4.2015 bylo  úspěšně skončeno řešení projektu (tisková zpráva).

Partnery projektu jsou společnost Advanced Materials - JTJ s.r.o.  a Ústav anorganické chemie AV ČR,v. v. i.

Aktuální informace o provozu Centra pro inovace a řešení projektu Rozšíření centra pro inovace jsou pravidelně zveřejňovány  v rubrice AKTUALITY.

Praha & EU- Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj