Projekt TAČR-ALFA

Název projektu:

Vývoj procesu pro likvidaci oxidů dusíku pro průmyslové aplikace  se zvláště náročnými podmínkami

Reg. číslo projektu: TA01021377 (Informace o projektu v databázi projektů CEP)

Období řešení: 2011-2013

Abstrakt: Cílem projektu je vyvinout katalyzátor pro likvidaci NO a NO2 jejich selektivní redukcí amoniakem za náročných podmínek průmyslových procesů, které jsou charakterizovány teplotami 400-500°C a přítomností vysoké koncentrace NO2 v odplynech. Systém bude zajišťovat minimální průnik amoniaku a dodatečné tvorby N2O. Dalším cílem je vývoj struktury a technologie výroby katalyzátoru pro vysokoteplotní katalytický rozklad N2O na molekulární komponenty při teplotách 800-930°C v tzv. sekundárním stupni.