12.3.2010 - Dodatečné informace k VÝZVÁM - Výběr dodavatele (uzávěrka 16.3.2010 - 16:00)

Výzvy k podání nabídek pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky přístrojového vybavení pro projekt Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií (r.č.:CZ 2.16/3.1.00/21089):

VŘ/10/2009 - Dodávka reaktoru pro solvotermální syntézu s mikrovlnným ohřevem.
VŘ/13/2009 - Dodávka laboratorního tryskového mlýnu (jet mill).
VŘ/14/2009 - Dodávka laboratorního planetového mlýnu.
VŘ/15/2009 - Dodávka centrifugy (odstředivky).
VŘ/17/2009 - Dodávka vypalovací pece.

Uzávěrka pro podání nabídek: 16.3.2010 v 16:00 hodin.

Podrobnosti všech výzev naleznete v níže připojených pdf souborech.
NEW!!!!!!!12.3.2010 - Přidána druhá dodatečná informace k VŘ č.15- najdete v připojených pdf souborech níže. 5.3.2010 - Přidány dodatečné informace k VŘ č.13, 15 a 17- najdete v připojených pdf souborech níže.


Ilustrační záběr jedné z laboratoří centra na počátku III. etapy......


Zrekonstruované prostory vybavené laboratorním nábytkem (stav v lednu 2010) si prohlédněte ve virtuální prohlídce centra.