Vznikla druhá spin-off společnost Ústavu Heyrovského

Ve středu 6. března 2024 podepsal ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR dohodu s evropskou akciovou společností METTOC, SE o majetkovém vstupu do firmy. Cílem společnosti je komercionalizovat vynález týmu Jiřího Dědečka - katalyzátor pro výrobu metanolu z metanu.

Za objev nového katalyzátoru získal v roce 2020 Jiří Dědeček společně s Edytou Tabor a Štěpánem Sklenákem cenu Česká hlava. Tento katalyzátor umožňuje přímou cestou pomocí kyslíku přeměnit metan na metanol. Odstraňuje tak nevýhody současného postupu výroby, je jednodušší a levnější. V současné době tým Jiřího Dědečka prověřuje, zda bude možné inovativní technologii využít i v průmyslových podmínkách.

METTOC, SE je druhou spin-off společností Ústavu Heyrovského. První je SciCare – Innovations. s.r.o., která se zaměřuje na využití fotokatalytických nátěrů při renovaci a ochraně kulturních památek.