V druhém kole Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR jsme získali podporu pro náš projekt

Akademie věd podpořila v druhém kole Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR, zkráceně PRAK, náš projekt Heyrovský Instrument Boutique. Záměrem projektu je identifikovat a evidovat podkladové know-how Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.

Výstupem budou formalizace předmětného duševního vlastnictví a know-how, návrh modelu zakladatelské spin-off společnosti a jejího kapitálového a licenčního vztahu k ústavu a sestavení zakladatelského týmu. Cílem je založit spin-off, který toto know-how využije na základě licenční smlouvy s ústavem. Předmětem činnosti bude zejména zakázková výroba přístrojů a systémů pro zpracování dat včetně softwaru. Vybrané produkty se mohou vyrábět rovněž v malých sériích.