Náš Ústav se ve svém výzkumu zaměřuje na oblasti, z nichž některé mají vysoký potenciál komercializace. Jejich příklady jsou uvedeny na následujících posterech.

Nabídku svých technologií náš Ústav pravidelně zveřejňuje v Databázi výsledků Akademie věd, která se nachází zde: https://techtransfer.cas.cz/

poster 1poster 2

poster 3poster 4