Heyrovského centrum transferu technologií

Centrum transferu technologií Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. vzniklo v roce 2020 díky podpoře projektu Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II - CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591 financovaného z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

Zabývá se podporou spolupráce mezi Ústavem a komerčním sektorem s cílem propojení výzkumného a technologického potenciálu Ústavu s potřebami komerční sféry. Centrum transferu technologií současně vykonává správu duševního vlastnictví Ústavu.

Je kontaktním místem pro všechny
–    kdo mají zájem s ústavem spolupracovat v rámci výzkumných aktivit a projektů
–    koho zajímá portfolio patentů a dalších technologií/znalostí vhodných k licencování
–    kdo potřebují rozvíjet a posouvat své záměry ve spolupráci s předními odborníky z naší oblasti
–    kdo hledají partnery pro své zakázky a specifické potřeby ve výzkumu a vývoji
–    kdo poptávají možnosti expertních konzultací

Centrum transferu technologií UFCH je členem spolku TRANSFERA.CZ, který sdružuje většinu špičkových pracovišť transferu technologií v České republice.