Dva naše projekty získaly podporu z nového programu Akademie věd PRAK

Technologie na výrobu levnějších paliv přeměnou metanu na metanol a nanostrukturované katalyzátory pro chemický průmysl - to jsou dva projekty Ústavu Heyrovského, které finančně podpoří nový program Akademie věd ČR s názvem PRAK a usnadní tak převedení vědeckých objevů do praxe.

Cesta výsledků výzkumu do praxe je dlouhá a trnitá. V České republice v současné době stále chybí systematičtější podpora transferu znalostí a technologií. To chce změnit Program rozvoje aplikací a komercializace (PRAK) Akademie věd ČR. Jedná se o nový koncept systematické podpory vědeckých pracovníků, který významně usnadní cestu výsledků výzkumu do praxe.

„PRAK je nástrojem pro zrychlení přenosu vědeckých poznatků do praxe, jenž umožňuje financovat činnosti, na které doposud v rozpočtech pracovišť často nebyly peníze,“ říká Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV).

Akademická rada AV ČR schválila prvních deset projektů, z nichž dva probíhají v našem ústavu. Finanční podporu a podporu specialistů Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV) získaly projekty:

  • Nanostrukturované katalyzátory pro chemický průmysl
  • Katalyzátor umožňující přeměnu metanu na metanol

"Úspěch našich projektů v rámci nového programu PRAK považuji za důkaz, že náš Ústav disponuje řadou nadějných výsledků vědy a výzkumu s vysokým komerčním potenciálem a uplatnitelných v praxi. Jejich realizace nám umožní akcelerovat náročný proces transferu našich technologií směrem k našim komerčním partnerům," říká Jiří Trnka, vedoucí Heyrovského centra transferu technologií.