Duševní vlastnictví

Na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. vzniká řada vědecko-výzkumných výsledků. Duševní vlastnictví, které má vysoký aplikační potenciál, je Ústavem chráněno a spravováno formou průmyslového vlastnictví. Tyto výsledky nabízíme typicky prostřednictvím licencí.

Seznam aktivního průmyslového vlastnictví je uveden v následujícím přehledu:

Číslo dokumentu Druh předmětu průmyslového vlastnictví Název předmětu průmyslového vlastnictví
305527 Patent Čisticí směs na odstraňování hydrofobizačních ochranných povlaků a způsob jejich odstraňování
305528 Patent Čisticí směs pro odstraňování hydrofobizačních ochranných povlaků na bázi organokřemičitých polymerů
305490 Patent Čisticí směs pro odstraňování povlaků terpenoidních pryskyřic
305526 Patent Čisticí směs pro odstraňování povlaků z vodných disperzí akrylátových polymerů a způsob jejich odstraňování
305475 Patent Čisticí směs pro odstraňování vosků a směsí organických látek a způsob čištění
305861 Patent Katalyzátor pro selektivní katalytickou redukci oxidů dusíku, způsob jeho výroby a použití
36916 Patent Kryt radiátoru s čističkou vzduchu
EP 3354341 Patent Method of Production of Perovskite Structure Catalysts, Perovskite Structure Catalysts and Use Thereof for High Temperature Decomposition of N2P
306410 Patent Nízkoteplotní hydroizomerizace lehkých parafínů s použitím vysoce účinného katalyzátoru na bázi zeolitu
309441 Patent Použití katalyzátoru pro výrobu metanolu z metanu, způsob výroby metanolu z metanu, katalyzátor a způsob jeho přípravy
308566 Patent Způsob přípravy anorganických nanovláken, zejména pro použití jako heterogenní katalyzátory, a anorganická nanovlákna
309742 Patent Způsob přípravy polyolefinů modifikovaných silanovou skupinou, katalytický systém a jeho použití
307189 Patent Způsob výroby katalyzátorů perovskitové struktury, katalyzátory perovskitové struktury a jejich použití pro vysokoteplotní rozklad N2O
307885 Patent Způsob výroby porézní diamantové vrstvy a tlustá porézní diamantová vrstva vyztužená nanovlákny
36305 Užitný vzor Analyzátor plynu s fotoakustickou detekcí s automatickou kalibrací
33847 Užitný vzor Fotokatalyticky aktivní povrchová cementová stěrka
33848 Užitný vzor Fotokatalyticky aktivní prášková přísada do betonu
36473 Užitný vzor Senzor pro detekci plynných uhlovodíků