Dostali jsme zelenou, zakládáme naši první spin-off firmu

Tým Heyrovského centra pro transfer technologií pokročil při přípravě založení spin-off firmy, díky které dostaneme naše inovativní fotokatalytické technologie zaměřené na čištění a ochranu kulturních památek do praxe. Dne 29. 11. 2022 Akademická rada AV ČR schválila záměr založení spin-off firmy, společnost s ručením omezeným, která vznikne na začátku příštího roku.

Říká se, že komercionalizace formou zakládání spin-off firem, je nejobtížnější formou transferu technologií a v podmínkách Akademie věd to platí dvojnásob. Na druhou stranu v této formě vidí náš ústav možnost, jak významně zhodnotit naše duševní vlastnictví,“ říká Jiří Trnka, vedoucí Heyrovského centra pro transfer technologií.

Nová firma, která využije know-how, jehož autorem je Dr. Jiří Rathouský, bude ve výhradním vlastnictví Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Nabídne komplexní poradenství v oboru fotokatalytických a fotochemických technologií, restaurování historických materiálů, případně malovýrobu prostředků pro komplexní ochranu historických materiálů.

V uplynulých letech jsme vyvinuli řadu inovativních materiálů a nanotechnologií, které mají slibný aplikační potenciál. Protože však je hlavní zaměření naší vědecké práce základní výzkum, mohli jsme jejich transferu do praxe věnovat jenom omezenou pozornost. Zakládaná spin-off firma umožní zintenzivnit spolupráci s aplikační sférou i získat pro nás cennou zpětnou vazbu ohledně jejích potřeb,“ doplňuje Dr. Jiří Rathouský.

Jednou z podmínek úspěšného rozjetí společnosti je spolupráce s Národním památkovým ústavem – garantem památkové péče u nás a zároveň správcem celé řady kulturních památek v ČR. V únoru roku 2023 plánujeme pro odborníky z NPÚ společný seminář, kde jim představíme výhody naší technologie a možnosti jejího využití při obnově památek.