Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

ENIC-NARIC.net - brána k uznávání zahraničních akademických a profesních kvalifikací

ENIC (European Network of Information Centres ) je evropská síť národních informačních středisek zabývající se akademickou mobilitou a uznáváním vysokoškolského vzdělání a kvalifikací. NARIC (National Academic Recognition Information Centres) je národní informační středisko pro ekvivalenci zahraničních dokladů o vzdělání a kvalifikacích.Český ENIC-NARIC funguje jako součást mezinárodní spolupráce center ENIC-NARIC.

V roce 2004 obě sítě přijaly společnou chartu ENIC-NARIC (Joint ENIC-NARIC Charter), která byla schválena výborem Lisabonské úmluvy o uznávání kvalifikací.

https://www.enic-naric.net/fileusers/ENIC-NARIC_Charter.pdf

Český ENIC-NARIC

Český ENIC-NARIC funguje jako součást mezinárodní spolupráce center ENIC-NARIC. Mezi hlavní činnosti patří zejména spolupráce s národními informačními středisky členských států v oblasti poskytování informací o národních formách terciálního vzdělávání, vzdělávacích institucích a zejména uznávání zahraničního studia. Český NARIC dále shromažďuje užitečné informace, které souvisí s akademickým uznáváním a mobilitou na národní i mezinárodní úrovni. Poskytuje odborné konzultace týkající se vysokého školství v České republice a v zahraničí a poskytuje informace o českém vysokoškolském systému zahraničním zájmovým organizacím a veřejnosti. Mimo jiné organizuje i semináře určené pro orgány pověřené uznáváním zahraničního vzdělávání a kvalifikace a zajišťuje komunikaci s ostatními členy sítě ENIC-NARIC, podporuje provádění Lisabonské úmluvy a nabízí odbornou pomoc azylantům v České republice (enic-naricatmsmt.cz (enic-naric[at]msmt[dot]cz)).

Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice

Pro více informací navštivte

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/enic-naric

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ekvivalence-ceskeho-a-zahranicniho-vzdelani?highlightWords=enic+naric

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy