Podatelna Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 2155/3
182 00 Praha 8

 • úřední hodiny podatelny: po – pá, 8:00 - 14:00

 • digitální dokumenty jsou přijímány na elektronické adrese: podatelnaatjh-inst.cas.cz (podatelna[at]jh-inst[dot]cas[dot]cz)

 • identifikátor datové schránky: y3hncq4

Ústav přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format),

 • PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving),

 • odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet),

 • odp (Open Document Presentation),

 • txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8),

 • rtf (Rich Text Format),

 • doc (MS Word Document),

 • xls (MS Excel Spreadsheet),

 • ppt (MS PowerPoint Presentation),

 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group),

 • png (Portable Network Graphics),

 • gif (Graphics Interchange Format),

 • zip, rar.
   

 • Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 20 MB

 • Velikost zprávy dodávané pres datovou schránku: 10 MB

 • Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.

 • Podporovaná předávací média: CD / DVD, USB flash memory stick.

Ústav nepřijímá:

 • spustitelné soubory.

 • datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ÚFCHJH, popřípadě způsobilý poškodit ÚFCHJH zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.