XL. Moderní Elektrochemické Metody

Place
Jetřichovice, Hotel Bellevue
Term
8.-12. listopadu 2021
Form
Organizátor

Spoluorganizátor: doc. Miroslav Fojta, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, doc. Karolina Schwarzová – Přírodovědecká Fakulta UK, Praha

Přihlášku naleznete na novém webu https://www.bestservis.eu/aktualni-akce/mem/36/, v případě nejasností nás, prosím, kontaktujte, Tomas Navratil: (navratil at jh-inst.cas.cz)

Pozvánka: 1.info_MEM2020 CJ.pdf, MEM_vzor-prispevku-ve-sborniku.docx