Proč my

Proč právě náš ústav?

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského rozvíjí vědecký odkaz nositele Nobelovy ceny, profesora Jaroslava Heyrovského v oborech spojených s fyzikální chemií.

Excelentnímu základnímu i aplikovanému výzkumu se u nás věnuje přes dvě stě vědců a vědkyň, od nadějných mladých badatelek a badatelů, po světově uznávané špičkové odborníky a odbornice.

Teoreticky poznané a experimentálně získané znalosti fyzikálně-chemických dějů probíhajících v molekulách a atomech mají význam pro průmyslovou katalýzu, výrobu a uchovávání energie, zdravotnictví i životní prostředí.

Bez talentovaných, kvalifikovaných a úspěšných vědkyň a vědců bychom si nevybudovali skvělou pověst. Při přijímání nových zaměstnanců a zaměstnankyň postupujeme v souladu s Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků a řídíme se Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Etickým kodexem výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky.

Přidejte se k nám