První cena v soutěži o nejlepší práci v kategorii TOXIKOLOGIE za rok 2020

Další národní ceny
Year
2020

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České společnosti J. E. Purkyně udělila v soutěži o nejlepší práci v kategorii TOXIKOLOGIE za rok 2020 PRVNÍ CENU autorskému kolektivu

MUDr. Jiří Hlušička, Ph.D.
Mgr. Josef Mana
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
MUDr. Kateřina Kotíková
MUDr. Pavel Diblík, MBA
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Benedicte Marechal
Tobias Kober
prof. MUDr. Sergey Zakharov, Ph.D.

za práci MRI-based brain volumetry and retinal optical coherence tomography as the biomarkersof outcome in acute methanol poisoning publikovanou v Neurotoxicology 2020;80:12-19.

prof. Ing. Navrátil Tomáš Ph.D.